Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Bu ölçek ile 73 soruda öğrencilerin;

A- Çalışmaya başlamak ve sürdürmek

B- Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak

C- Not tutmak ve dersi dinlemek

D- Okuma alışkanlıkları ve teknikleri

E- ödev hazırlamak

F- Okula karşı tutum

G. Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek

davranışları gözlemlenmeye çalışılmaktadır.