Coopersmith Özsaygı Envanteri(Coopersmith Self Estcem Inventory CSEI)

bir kişinin sosyal, akademik, ailesel ve bireysel hayatında kendisi hakkındaki düşüncelerini ölçmek üzere geliştirilmiştir.

58 sorudan oluşan Okul Formunda,

Genel Özsaygı,

Sosyal Özsaygı,

Arkadaşlığa İlişkin Özsaygı,

Ebeveynlerle ilgili Özsaygı,

Akademik Özsaygı

ile ilgili sonuçlar elde edilmektedir.