Hacettepe Kişilik Envanteri

Bireylerin kişilik özelliklerini, kişisel sosyal uyum düzeylerini ölçmek,  klinik ve normal vak’aları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları  yapmak amacıyla kullanılır.