Hermann Beyin Baskınlık Analizi Envanteri

Beynin zihinsel etkinlikleri konusundaki bulguları eğitime uyarlayarak derinleştiren Hermann (1986), insanların beyinlerinin bir kısmını daha sık şeklinde kullanmasının sonucunu ifade etmek için “beyin başatlığı” kavramını kullanmaktadır. Bu bölümde Hermann’ın beyin başatlığı kavramı ve sonuçlarını sistematize ettiği dört çeyrek daire; beyin modeli ve kalbin öğrenme biçimlerini anlattığı model özetlemiştir.