Öğrenme Stilleri Envanteri

Öğrencinin daha verimli bir şekilde nerede ve nasıl ders çalışacağı ile ilgili öğrenci ve veliler için oluşturulmuş envanter uygulamasıdır. Tüm insanların en büyük ortak özelliği bilgileri öğreniyor olmalarıdır; farklılaştıkları ise bilgiyi nasıl öğrendikleridir. Her insan birbirinden farklıdır ve bu yüzden öğrenme biçimleri de farklılık göstermektedir. Bu envanter uygulaması ile öğrencinin nasıl öğreneceğine ilişkin soruya cevap aranır. Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci verimli ders çalışma stratejilerini geliştirir ve daha doğru çalışma yöntemlerine sahip olur.