Rathus Atılganlık Envanteri

Spencer Rathus tarafından 1973 te Amerika’da geliştirilmiştir. Rathus Atılganlık Envanteri 1980’ de Nilüfer Voltan tarafından Türkiye’ye uyarlanmış geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında oldukça yüksek korelasyonlar elde edilmiştir.

Atılganlık, bireyin kendi haklarını savunurken saldırganlık ya da çekingenlik yaşamadan davranabilmesidir.

Envanter 30 maddeden oluşan bir ölçektir.

Alınan puanlar -90 ile +90 arasında değişmektedir.

Çekingenlik düzeyi -90’a doğru artarken atılganlık düzeyi ise +90’a doğru artmaktadır.

Bu iki durum arasındaki bölgede ise Atılganlık bulunmaktadır.

Atılganlık düzeyinizi öğrenmek için merkezimizden yardım alabilirsiniz.