Rotter Denetim Odağı Ölçeği

Bireylerin yaşamlarıyla ilgili olayları kendilerinin ya da dış güçlerin kontrol etmesine yönelik inançları onların kontrol odaklarının ne olduğuna ilişkin bilgiler vermektedir.

Birinci durumda bireyin ‘iç’ kontrol odağına, ikinci durumda ise ‘dış’ kontrol odağına inandığı kavramsallaştırılmıştır .  Dış kontrol inancı  daha çok, düşük benlik saygısı, depresyon, baş ağrıları, diğer psiko-fizyolojik semptomlar ve psikopatoloji ile ilişkilidir . Olayların davranışlarına bağlı olduğunu düşünen iç kontrol inancı olan  bireylerin, hoş olmayan yaşam olaylarını değiştirmede daha ısrarcı oldukları, şans ya da kader gibi kendi dışındaki güçlere bağlayanların ise daha az girişimci ve mücadeleci oldukları belirtilmektedir.

Bu ölçek  bireyin, İç kontrol inancına mı yoksa dış kontrol inancına mı sahip oldukları konusunda bilgi vermektedir.